Educatie

Educatie Project

Onderwijs & Creatieve activiteiten voor 70 straatkinderen

De straatkinderen die opgevangen worden door Karuanalaya krijgen onderwijs in het opvangtehuis of gaan buiten het project naar een school van de overheid. Het onderwijs in het opvangtehuis bestaat uit Engelse les, rekenen, schrijven en andere basisvakken.

Daarnaast vindt Karunalaya belangrijk dat de straatkinderen de kans krijgen om andere vaardigheden te ontwikkelen zoals samenwerken, helder communiceren, verantwoordelijkheid nemen en samen spelen. Hier voor worden er creatieve activiteiten georganiseerd zoals sport, dans, yoga, schilderen, muziek en theater. Daarnaast krijgen de kinderen extra Engelse les en computerles, omdat deze vaardigheden heel belangrijk zijn om later een goede baan te krijgen. Ook wordt er één keer per jaar een scoutingkamp georganiseerd waarbij alle kinderen van het project een week de bergen in gaan en training krijgen op het gebied van leiderschap, verantwoordelijkheid en samenwerking. En natuurlijk eens de stad uit kunnen en in de natuur zijn. Omdat al deze lessen en activiteiten natuurlijk geld kosten gaat Stichting Karunalaya hier de komende twee jaar een groot deel van betalen. Dit met financiële ondersteuning van Impulsis (een samenwerkingsverband van ICCO, Kerk in Actie en Edukans).

Stichting Karunalaya kiest ervoor om juist bovenstaande activiteiten en lessen financieel te ondersteunen omdat zij de straatkinderen helpen zelfvertrouwen op te bouwen, hun talenten te ontwikkelen en echt plezier te maken. Dingen waar elk kind recht op heeft. Als Stichting zullen we deze lessen en activiteiten ondersteunen voor zo’n 70 straatkinderen. Dit gaat om 40 jongens en 30 meisjes. Bij de activiteiten voor de meisjes zal er extra aandacht zijn voor weerbaarheid en zelfvertrouwen zodat zij zich buiten het opvangtehuis goed kunnen beschermen.  

 

Afgelopen jaar is er zowel in India als in Nederland hard gewerkt aan het educatieproject en het financieren hiervan. Wil je teruglezen wat er afgelopen half jaar allemaal in India gedaan is rond het educatie project klik dan hier voor het eerste haljaarlijkse rapport.

Vind je het leuk om te lezen wat wij als stichting allemaal gedaan hebben afgelopen jaar, klik dan hier voor het halfjaarlijkse rapport van stichting Karunalaya.