Nieuws uit India

Karunalaya in India is met veel verschillende activiteiten actief bezig. Zowel in de wijken als op de opvanghuizen worden er allerlei activiteiten georganiseerd ter bewustwording en ontwikkeling. 


Op Facebook/karunalaya kunt u de laatste activiteiten terugvinden.