In 2004 is Stichting Karunalaya opgericht door een groep van 7 mensen. Vandaag de dag bestaat het bestuur nog uit 4 leden; Merianka, Angelique en Leonore

Stichting Karunalaya probeert het project in India (Karunalaya Social Service Society) zo goed mogelijk te ondersteunen. Karunalaya in India richt zich op de opvang van straatkinderen, aidsbestrijding en bestrijding van kinderarbeid

Op dit moment heeft Karunalaya in India twee opvanghuizen, een voor jongens en een voor meisjes. De kinderen die hier voor korte en langere tijd verblijven worden zo goed mogelijk geholpen zich verder te ontwikkelen op allerlei gebieden.

Stichting Karunalaya heeft momenteel een educatieproject lopen waarbij er voor 70 kinderen het komende jaar in alle vormen van educatie wordt voorzien. Het eerste jaar is inmiddels gefinancierd, graag willen we dit de komende jaren voortzetten.

Karunalaya is ook in de sloppenwijken actief, besteden hier veel aandacht aan bestrijden van kinderarbeid, voorlichting op allerlei gebieden en helpen vrouwen zich te verenigen.