Kinder Arbeid Bestrijding

Kinder Arbeid Bestrijding

De stafleden van Karunalaya gaan naar bijna tien verschillende gebieden in Chennai om daar gratis les te geven. De lessen worden gegeven aan kinderen die met hun ouders op straat leven of in de sloppenwijken. In sommige buurten is een klein geimproviseerd klaslokaaltje, in andere zitten de kinderen op straat terwijl ze les krijgen. Op deze manier weten ze zeker dat de kinderen onderwijs krijgen en niet voor een schamel loon kunnen werken in bijvoorbeeld de haven.

De kinderen uit deze wijken gaan veelal niet naar een school omdat ze geld moeten verdienen voor eten, of omdat ouders geen prioriteit geven aan scholing. Anderen gaan wel naar school en krijgen hulp bij hun huiswerk, omdat ouders hier niet de tijd of de mogelijkheden voor hebben (veel ouders zijn analfabeet).

 Deze kinderen leven in sloppenwijken onder moeilijke omstandigheden. Er is geen riolering, geen electriciteit en er zijn geen sanitaire voorzieningen. Hele gezinnen wonen samen in een hutje, gebouwd van takken en palmbladeren, niet groter dan 6 vierkante meter.

In de lessen wordt de kinderen lezen en schrijven geleerd. Verder leggen de leraren uit dat het belangrijk is om naar school te gaan, om een betere toekomst te krijgen.

Vrouwengroepen

Karunalaya heeft al meer dan 200 vrouwengroepen. In elke groep zijn tussen de 15 en 20 vrouwen verenigd. Elke maand komen de vrouwen bijeen in hun buurt om verschillende onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld praktische problemen, zoals geboortebeperking, bankzaken of hygiene. Elke groep heeft een eigen bankrekening waarop ze wekelijks een klein bedrag storten. Hiermee leren ze om te gaan om geldzaken en kunnen ze elkaar kleine bedragen lenen wanneer dat nodig is voor bijvoorbeeld een bruiloft of het opzetten van een klein winkeltje.

De mensen van Karunalaya maken de vrouwen bewust van hun rechten en proberen hen meer invloed te geven op sociaal, mentaal, politiek, economisch en cultureel gebied.

Op sociaal gebied wordt bijvoorbeeld hun kennis van de maatschappij vergroot. De vrouwen leren sociale vaardigheden zoals spreken in het openbaar.

Om de vrouwen economisch onafhankelijker te maken, worden ze gesteund om bijvoorbeeld een klein bedrijfje te beginnen, zoals kleding maken en verkopen. In de sloppenwijken zijn de families grotendeels afhankelijk van de vrouw, omdat veel mannen hun geld uitgeven aan gokken en drinken. Als de vrouwen eenmaal in staat zijn hun eigen geld te verdienen, kunnen ze hun familie een beter leven geven.

Op politiek vlak moedigt Karunalaya de vrouwen aan zich te registreren om hun stem uit te kunnen brengen. Ze stimuleren de vrouwen bij elkaar te komen voor de verkiezingen om te overleggen op wie ze zullen stemmen. Samen hebben ze meer invloed op de politiek.

Kinderclubs

Elke zaterdag komen de kinderen in de sloppenwijken bij elkaar, dit wordt de kinderclub genoemd. Eén van de kinderen is de leider van deze club, een ander is de secretaris. De kinderen leren zich op deze manier te mobiliseren en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Het is ook een manier voor Karunalaya om met alle kinderen contact te onderhouden. Door middel van deze kinderclubs wil Karunalaya ervaren leiders creëren, die de bevolking van de sloppenwijken kunnen vertegenwoordigen en voor de buurt op kunnen komen in de toekomst.

Zelfhulpgroepen

Karunalaya helpt de verschillende buurten om zelfhulpgroepen op te starten, maar dit is nog in een beginstadium. Tijdens de bijeenkomsten van deze groepen kan er gediscussieerd worden over belangrijke onderwerpen zonder de tussenkomst van buitenstaanders. Het is ook een manier voor de mensen om geld te sparen. Elke week leggen ze wat geld in, wat ze later kunnen gebruiken voor een grotere investering, zoals het starten van een bedrijfje of het bouwen van een huis.